ANGEBOT

Fidego 1060 AK, Motoryacht Fidego 1060 AK zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Fidego 1060 AK
1980
10,60
x
3,36
x
0,90
m
€ 27.500
Eduard Kruiser, Motoryacht Eduard Kruiser zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Eduard Kruiser
1980
10,50
x
3,15
x
0,90
m
€ 19.500
Tjeukemeer 1050, Motoryacht Tjeukemeer 1050 zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Tjeukemeer 1050
1980
10,50
x
3,30
x
0,80
m
€ 29.500
Succes 1050 Sport, Motoryacht Succes 1050 Sport zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Succes 1050 Sport
1991
10,50
x
3,40
x
1,00
m
€ 49.500
Hoekstra Kruiser, Motoryacht Hoekstra Kruiser zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Hoekstra Kruiser
1980
10,50
x
3,40
x
1,00
m
€ 23.000
Cascaruda 1050 GSAK, Motoryacht Cascaruda 1050 GSAK zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Cascaruda 1050 GSAK
1976
10,50
x
3,40
x
1,10
m
verkauft
Staverse Kotter ST13, Motoryacht Staverse Kotter ST13 zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Staverse Kotter ST13
1973
10,40
x
3,30
x
1,10
m
€ 29.500
Linssen Classic Sturdy 35, Motoryacht Linssen Classic Sturdy 35 zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Linssen Classic Sturdy 35
1990
10,35
x
3,50
x
1,15
m
€ 74.900
De Groot Kruiser, Motoryacht De Groot Kruiser zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
De Groot Kruiser
1980
10,30
x
3,10
x
0,85
m
€ 26.900
Aquanaut 1000 Beauty, Motoryacht Aquanaut 1000 Beauty zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Aquanaut 1000 Beauty
1988
10,30
x
3,30
x
1,00
m
unter Angebot
Kotter One Off, Motorsegler Kotter One Off zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Kotter One Off
1978
10,25
x
3,50
x
1,15
m
€ 49.500
Stavo KRUISER AK, Motoryacht Stavo KRUISER AK zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Stavo KRUISER AK
1984
10,20
x
3,50
x
0,90
m
€ 28.500