ANGEBOT

Gruno 1200 Fly, Motoryacht Gruno 1200 Fly zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Gruno 1200 Fly
1984
12,00
x
3,50
x
1,10
m
€ 41.500
Pikmeer 1150 OK, Motoryacht Pikmeer 1150 OK zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Pikmeer 1150 OK
1987
11,70
x
3,70
x
1,10
m
€ 79.500
Consonant Kuster A-38, Motoryacht Consonant Kuster A-38 zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Consonant Kuster A-38
2004
11,65
x
4,04
x
1,08
m
€ 249.000
Molenmaker & Mantel KOTTER, Motoryacht Molenmaker & Mantel KOTTER zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Molenmaker & Mantel KOTTER
1993
11,50
x
3,65
x
1,30
m
unter Angebot
Valk 1150 GSAK, Motoryacht Valk 1150 GSAK zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Valk 1150 GSAK
1983
11,50
x
3,50
x
1,00
m
unter Angebot
Spitsgat Kotter, Motoryacht Spitsgat Kotter zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Spitsgat Kotter
1983
11,50
x
3,60
x
1,15
m
€ 27.500
De Ruiter Kruiser  1150 Morningstar, Motoryacht De Ruiter Kruiser  1150 Morningstar zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
De Ruiter Kruiser 1150 Morningstar
1973
11,50
x
3,30
x
0,90
m
€ 29.500
Babro 1120 AK, Motoryacht Babro 1120 AK zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Babro 1120 AK
1999
11,20
x
3,75
x
1,00
m
€ 94.500
Caranan 1100 Ak, Motoryacht Caranan 1100 Ak zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Caranan 1100 Ak
1976
11,00
x
3,20
x
0,80
m
unter Angebot
Bruisvlet OK, Motoryacht Bruisvlet OK zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Bruisvlet OK
1980
11,00
x
3,40
x
1,00
m
€ 24.500
Vechtkruiser 1050 OK/AK, Motoryacht Vechtkruiser 1050 OK/AK zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Vechtkruiser 1050 OK/AK
1978
11,00
x
3,25
x
0,90
m
verkauft
Duet Vlet 1100, Motoryacht Duet Vlet 1100 zum Verkauf bei Jachtbemiddeling Heeresloot B.V.
Duet Vlet 1100
2000
11,00
x
3,70
x
0,90
m
€ 79.500